Dag 65: Gekrabbel

De Ocypodidae is het meest voorkomende krabbetje wat in de voedingsrijke bodem in- en rondom de mangrovebossen leeft. Het kleurrijke, ijverige diertje, met een paar stevige klauwen, maakt lange gangen in de vochtige bodem. Terwijl ik aandachtig sta te kijken sleept hij wat af. Langzaam maar zeker graaft hij zich dieper in en brengt enorme hoeveelheden slijk, geklemd tussen zijn scharen, naar boven om die op gepaste afstand van de ingang te droppen. Fascinerend!

 

You cannot copy content of this page